De Hoop past schone lei-beleid voor ex-kankerpatiënten per direct toe

Voor ex-kankerpatiënten die tien jaar of langer ziektevrij zijn, is het niet meer nodig om vanaf medio 2020 bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering te melden dat zij ooit voor deze aandoening zijn behandeld. Deze nieuwe maatregel is door minister Hoekstra aangekondigd. De Hoop steunt dit voorgenomen besluit van harte en past dit per direct toe.

 

Uit eerder gepubliceerd onderzoek van het Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) blijkt dat zes op tien ex-kankerpatiënten te maken krijgt met problemen bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Als herverzekeraar maakt De Hoop zich hard voor deze kwetsbare doelgroep. Gilbert Pluym, algemeen directeur van De Hoop: “Een afwijzing of forse premieopslag kan het vervelende gevolg hebben dat mensen tegen hun wil onverzekerd zijn. En dat is een zeer onwenselijke situatie die we willen voorkomen. Het ‘recht om vergeten’ te worden betekent voor veel ex-kankerpatiënten een eerlijke kans op een goede verzekering tegen een markconforme premie.”

De nieuwe maatregel zal medio 2020 gaan gelden. Een exacte datum is nog niet genoemd. De Hoop wacht die datum niet af en past de nieuwe maatregel per direct toe. Pluym: “Als uit de aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering blijkt dat de kandidaat-verzekerde een ex-kankerpatiënt is, maar al meer dan 10 jaar ziektevrij is, dan verzekeren wij dit risico op condities waarbij we geen rekening meer houden met het feit dat deze persoon kanker heeft gehad. Voor personen die minderjarig zijn toen de kanker werd vastgesteld, zal dit 5 jaar zijn. De Hoop gaat dit voor alle verzekeraars met wie zij samenwerken doen.