Back to Overview

115 jaar De Hoop (en)

In 1905 nam mr. J.L. Nierstrasz, toen directeur van de Vennootschap Nederland die later opging in Ennia en Aegon, het initiatief tot oprichting van De Hoop. Op 7 september 1905 werd koninklijke goedkeuring verkregen op de ontwerpstatuten. De Maatschappij werd vervolgens in juridische zin opgericht op 21 september 1905. Dit jaar vieren we ons 115-jarig bestaan. Een jubileum waar we trots op zijn. Omdat De Hoop heeft bewezen dat haar maatschappelijke rol in verzekeringsland onmisbaar is.

Hoewel de wereld in 115 jaar tijd onherkenbaar veranderd is, is de maatschappelijke discussie over de verzekerbaarheid van mensen met een medische aandoening nog altijd even actueel. Nog steeds ondervinden mensen die chronisch ziek zijn of ziek zijn geweest problemen bij het afsluiten van een levensverzekering. Ze worden afgewezen op medische gronden of krijgen te maken met een hoge premieopslag die niet altijd op te brengen is. Wij van De Hoop vinden dat er in een welvarend land als Nederland een vangnet hoort te zijn voor zware medische risico’s zodat niemand tegen zijn wil onverzekerd is. Dat is onze missie en daar blijven we ons met veel overtuiging voor inzetten.

Toen en nu

Een duik in onze archieven, geeft een interessant beeld van de manier waarop een eeuw geleden gekeken werd naar mensen met een medische aandoening. Opvallend was dat er in die tijd niet werd gesproken over medisch verhoogde risico’s maar over ‘minderwaardige levens’. Het jargon is in de loop van de tijd (gelukkig) veranderd, de werkwijze van De Hoop is daarentegen grotendeels hetzelfde. Maatwerk en een persoonlijke benadering van elk medisch dossier is waar we voor stonden en nog steeds staan. Onderstaande quote uit een artikel in 1924, geschreven door de oprichter Nierstrasz, geeft een kijkje in de keuken van de werkwijze van herverzekeraar De Hoop:

Spiegel van de tijd

Het werkgebied is veelal een spiegel van de tijd. Voor de Tweede Wereldoorlog was tbc (tuberculose, ook wel tering genoemd in de volksmond) een vaak fataal verlopende, nauwelijks behandelbare ziekte. Dat een ‘teringlijdende kleermaker’ meer betaalt aan premie dan een ‘teringlijdende’ tuinman is evident. Iemand met tbc die zijn hele dag met zijn neus tussen de stoffen zit, verkeert in minder gunstige omstandigheden dan iemand die in de buitenlucht werkt. Tegenwoordig behoren tot de meest voorkomende medische aandoeningen kanker, diabetes en hart- en vaatziekten. Maar ook nu geldt: de ene patiënt is niet de andere. Alle factoren moeten worden meegewogen. Factoren die door verzekeraars in standaardprocedures niet meegenomen worden in de beoordeling. En dat is waarom wij ons blijven inzetten voor maatwerkroutes.

Het juiste spoor

Dat de levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering nog te vaak een ondergeschoven kindje is, blijkt uit de praktijk. Mensen met een medische aandoening verzanden in een wirwar van procedures en regels en moeten maar afwachten wat de uitkomst is van een aanvraag. Dat kan anders. De Hoop ziet voor haarzelf een maatschappelijke rol om alle betrokkenen hiervan bewust te maken: verzekeraars, intermediairs, financieel adviseurs en de klanten zelf. Er zijn uitstekende alternatieven in de vorm van maatwerkroutes die zich al lang bewezen hebben. Je moet als klant alleen wel even op het juiste spoor worden gezet. 

De toekomst

Hoe de toekomst van verzekeringsland er uit ziet, dat kan niemand vertellen. Ook wij hebben geen glazen bol. Met de toename van het aantal chronisch zieken in Nederland, zal de maatschappelijke relevantie van dit onderwerp in ieder geval niet snel aan belang inboeten. We zullen met elkaar blijvend aandacht moeten vragen voor dit thema. Daarin gaan we graag voorop. ‘De Hoop is niet opgericht om groote winsten te maken, maar om te voorzien in een bestaande behoefte’, aldus Nierstrasz.